X'inhi l-interpretazzjoni ta 'ħolma dwar raġel miżżewweġ li jiżżewweġ mara mhux magħrufa?

Mostafa Ahmed
2024-03-23T06:19:52+00:00
Ħolm ta 'Ibn Sirin
Mostafa AhmedProofreader: admin20 ta 'Mejju 2024L-aħħar aġġornament: 4 xhur ilu

Interpretazzjoni ta 'ħolma dwar raġel jiżżewweġ mara mhux magħrufa

Meta raġel joħlom li jiżżewweġ maʼ mara mhux magħrufa u jħoss il- biżaʼ, dan jistaʼ jirrifletti s- sensazzjoni tiegħu taʼ ansjetà dwar l- obbligi u r- responsabbiltajiet tal- ħajja miżżewġa li għadhom ma jħossux lest emozzjonalment għalihom. Min-naħa l-oħra, jekk is-sentimenti li jakkumpanjaw iż-żwieġ fil-ħolma huma mimlija kumdità u serħan il-moħħ, dan jista 'jindika l-eżistenza ta' ċerta relazzjoni fil-ħajja tar-raġel li jistħoqqilha attenzjoni u reviżjoni, speċjalment biex tevita li tieħu kwalunkwe azzjoni li tista 'tkun inġusta lil sieħbu ħajtu.

Din it-tip ta’ ħolma tista’ tesprimi wkoll ix-xewqa ta’ raġel li jidħol f’dak li mhux magħruf u l-passjoni tiegħu għal avventuri u jesplora affarijiet ġodda fil-ħajja, ifittex esperjenzi li jkissru r-rutina ta’ kuljum. Dan jirrifletti l-ħtieġa ta’ tiġdid u t-tfittxija għal tifsiriet ġodda fil-ħajja li jżommuh ‘il bogħod mill-monotonija u d-dwejjaq.

Interpretazzjoni taż-żwieġ ta 'raġel ma' mara li ma jafx skont Al-Nabulsi

Al-Nabulsi huwa meqjus bħala wieħed mill-interpreti l-aktar prominenti fid-dinja tal-ħolm, u l-interpretazzjonijiet tiegħu huma aċċettati ħafna. Meta raġel miżżewweġ joħlom li jerġa’ jiżżewweġ, l-interpretazzjoni ta’ din il-ħolma tvarja skont diversi fatturi. Jekk raġel joħlom li jiżżewweġ mara sabiħa waqt li jkun fil-fatt miżżewweġ, dan jista 'jkun indikazzjoni li se jikseb it-tjubija u l-qawwa, u din it-tjubija tista' tirrelata mas-sbuħija tal-mara fil-ħolma. Madankollu, jekk il-mara li jiżżewweġ mhix magħrufa u estremament sabiħa, il-ħolma tista 'tindika t-telf ta' persuna għażiża jew saħansitra mewt.

Raġel li jiżżewweġ mara mejta f’ħolma jitqies bħala aħbar tajba li se jikseb xi ħaġa li ma tistax tintlaħaq. Jekk l-għarusa fil-ħolma hija tfajla waħda, il-ħolma titqies bħala indikazzjoni ta 'tjubija li ġejja. Min-naħa l-oħra, jekk il-mara mhix magħrufa, il-ħolma tista 'tfisser li tiffaċċja problemi li jwasslu għal ansjetà u dwejjaq.

Iż-żwieġ ta 'mahram f'ħolma għal raġel miżżewweġ huwa indikazzjoni ta' dnubiet, filwaqt li tiżżewweġ ħafna nisa mhux magħrufa jindika għajxien biżżejjed fit-triq lejn il-ħolm. Għal raġel marid, iż-​żwieġ f’ħolma maʼ mara minbarra martu jistaʼ jindika li l-​mewt tiegħu qed toqrob, u jindika wkoll qawwa u għajxien legali abbundanti.

Al-Nabulsi jindika wkoll li l- ħolm li jiżżewweġ mara għajr il- mara tiegħu jistaʼ jfisser li tibda kapitlu ġdid jew li twettaq xewqa tant mistennija. Dan it-tip ta 'ħolma jenfasizza l-ħtieġa ddisprata ta' min joħlom għal trankwillità u stabbiltà psikoloġika.

Żwieġ fil-ħolma - interpretazzjoni tal-ħolm

Interpretazzjoni ta 'ħolma dwar raġel li jiżżewweġ mara mhux magħrufa minn Ibn Sirin

Fid-dinja tal-ħolm, iż-żwieġ għandu konnotazzjonijiet multipli għal raġel miżżewweġ li jesprimu s-sentimenti u s-sitwazzjoni personali tiegħu. Meta raġel joħlom li jiżżewweġ, jista 'jkun riflessjoni tas-sentimenti ta' mħabba u armonija li jesperjenza mas-sieħeb ta 'ħajtu. Din il-viżjoni tista’ tindika għaqda qawwija u rabta profonda bejn il-miżżewġin.

Barra minn hekk, ħolma dwar raġel miżżewweġ li jiżżewweġ tista 'titqies bħala simbolu ta' bidliet li ġejjin f'ħajtu. Din il-ħolma tista’ tkun indikazzjoni ta’ żviluppi ġodda li ġejjin fil-karriera jew l-aspett soċjali ta’ min joħlom, li jirrifletti l-aspettattivi u t-tamiet tiegħu għall-futur.

Min-naħa l-oħra, din it-tip ta 'ħolma tista' wkoll tesprimi xi tfixkil jew nuqqas ta 'sodisfazzjon fir-relazzjoni matrimonjali attwali. Min joħlom jista 'jħoss il-ħtieġa li jċedi xi responsabbiltajiet jew ifittex triq ġdida li fiha jista' jikseb il-kuntentizza u s-sodisfazzjon.

Interpretazzjoni ta 'ħolma dwar raġel li jiżżewweġ it-tieni mara

Meta persuna li għandha djun fil-ħajja tagħha ta 'kuljum tiltaqa' ma 'viżjoni f'ħolma li tindika li se terġa' tiżżewweġ, dan jitqies bħala sinjal promettenti li jindika opportunità biex tegħleb id-diffikultajiet finanzjarji li qed jesperjenza, li se jwassal biex ittejjeb is-sitwazzjoni ekonomika tiegħu u jeħles mill-piż tad-dejn. Jekk jara din il-ħolma waqt li jkun diġà miżżewweġ, il-viżjoni tiġi interpretata bħala espressjoni tax-xewqa tiegħu li javvanza u javvanza fil-qasam professjonali tiegħu jew itejjeb il-kundizzjonijiet tal-ħajja tiegħu, li turi n-natura ambizzjuża tiegħu li tmexxih biex jilħaq l-għanijiet tiegħu.

Il-ħolm li jiżżewweġ mara oħra jista 'jissimbolizza l-bidu ta' fażi ġdida mimlija b'bidliet pożittivi għall-ħolm u l-familja tiegħu, u din il-fażi li jmiss hija ġeneralment aħjar mill-passat. Jekk il-mara fil-ħolma hija tfajla sabiħa jew mara magħrufa mill-ħolm, dan jindika li huwa resaq qrib il-kisba tal-ħolm u l-għanijiet tiegħu, li jesprimi perjodu pożittiv li jmiss li jista 'jaqbeż l-aspettattivi tiegħu.

Iż-żwieġ ta 'mara mhux magħrufa f'ħolma jindika l-possibbiltà li jkun espost għal problema tas-saħħa kbira li tista' taffettwa b'mod negattiv ħajtu. Min-naħa l-oħra, jekk il-mara mhux magħrufa jkollha dehra attraenti, il-ħolma tista 'twissi għall-isfidi u d-diffikultajiet li dak li joħlom ikun għaddej minnhom bħalissa, u jindika l-isforzi kbar li qed jagħmel biex jilħaq l-għanijiet tiegħu.

Interpretazzjoni ta 'ħolma dwar żwieġ għal xi ħadd li huwa miżżewweġ ma' mara anzjana f'ħolma skond Ibn Sirin

L-interpretazzjoni tal-ħolma taż-żwieġ f'ħolma tista' ġġorr konnotazzjonijiet multipli, skont id-dettalji tal-ħolma u ċ-ċirkostanzi tal-persuna li taraha.

Jekk persuna toħlom li qed tiżżewweġ anzjana li ma tkunx taf, din il-ħolma tista’ tkun evidenza ta’ tjubija u tama għall-futur. Mara anzjana ħafna drabi tissimbolizza l- għerf u l- maturità, u li tiżżewweġha jistaʼ jindika l- bidu taʼ perjodu ġdid mimli kisbiet u opportunitajiet.

Jekk il-mara fil-ħolma hija armla jew divorzjata, dan jista 'wkoll jesprimi aspettattivi pożittivi, peress li l-ħolm jista' jibbenefika minn esperjenzi preċedenti rappreżentati mill-kundizzjoni tal-mara, u jimxi lejn il-kisba ta 'suċċess u l-kuntentizza f'ħajtu.

Madankollu, jekk il-mara fil-ħolma hija dgħajfa ħafna, dan jista 'jirrifletti l-preżenza ta' xi ostakli jew problemi li l-persuna tiffaċċja fir-realtà, li teħtieġ attenzjoni u kawtela biex tittratta sitwazzjonijiet futuri.

Interpretazzjoni ta 'ħolma dwar iż-żwieġ għal xi ħadd li huwa miżżewweġ iżda ma jikkunsmahx f'ħolma, skond Ibn Sirin

Fl-interpretazzjoni tal-ħolm, il-viżjonijiet jistgħu jġorru diversi tifsiriet differenti bbażati fuq id-dettalji preċiżi tagħhom. Waħda minn dawn il-viżjonijiet hija l-ħolma taż-żwieġ għal raġel miżżewweġ li ma kkunsmahx fil-ħolma. Din it-tip ta 'ħolma tista' tiġi interpretata bħala simbolu ta 'sentimenti kumplessi u profondi relatati ma' relazzjonijiet u sentimenti personali.

Meta persuna toħlom li żżewweġ lil xi ħadd ieħor għajr is-sieħeb tal-ħajja attwali tiegħu, iżda ma kellhiex żwieġ sħiħ, dan jista 'jirrifletti l-profondità ta' affezzjoni u rispett li jħoss lejn is-sieħeb tiegħu. Din il-​viżjoni tistaʼ tindika xewqa li ġġedded ir-​relazzjoni taż-​żwieġ b’sentimenti taʼ mħabba u apprezzament.

Għal mara miżżewġa li toħlom li żewġha għandu relazzjoni ma’ mara oħra iżda mingħajr ma tikkonsma r-relazzjoni, dan jista’ jiġi interpretat bħala indikazzjoni tal-armonija u l-fehim kbir li jipprevali bejn il-miżżewġin. Din il-viżjoni tista’ tesprimi s-sodisfazzjon tagħha bir-relazzjoni matrimonjali tagħha u l-fiduċja reċiproka tagħha mas-sieħeb tagħha.

Fir-rigward ta 'persuna li tara lilu nnifsu f'ħolma bħallikieku kienet qed tiżżewweġ mara oħra mingħajr ma ż-żwieġ ikun ikkunsmat, jista' jissimbolizza t-tama ta 'min joħlom għal ħajja twila u b'saħħitha. Din il-viżjoni tirrifletti x-xewqa tiegħu li jgawdi l-ħajja u jilħaq il-ħolm tiegħu.

F’kuntest ieħor, meta persuna toħlom li tiżżewweġ mara oħra mingħajr ma tlesti t-tieġ, din tista’ titqies bħala aħbar tajba u titjib fil-kundizzjonijiet finanzjarji tal-familja fil-futur. Din il-viżjoni tista’ twassal għal opportunitajiet ġodda għal tkabbir finanzjarju u għajxien abbundanti li jistgħu jibdlu l-kors ta’ ħajjithom għall-aħjar.

Interpretazzjoni ta 'ħolma dwar żwieġ għal xi ħadd miżżewweġ ma' mara miżżewġa f'ħolma skond Ibn Sirin

Meta raġel miżżewweġ joħlom li jiżżewweġ mara miżżewġa, din il-ħolma tista 'tiġi interpretata, skond l-interpretazzjonijiet ta' xi interpreti, u Alla jaf l-aħjar, bħala sinjal pożittiv mgħobbi b'ħafna tifsiriet awspiċji għal min joħlom. Din il-ħolma tista’ tfisser, b’interpretazzjonijiet li jistgħu jvarjaw minn opinjonijiet differenti iżda li għandhom essenza komuni, li hemm perjodu ta’ benefiċċju u għajxien imminenti fl-orizzont għal min joħlom. Iż-żwieġ ta 'mara miżżewġa f'ħolma huwa meqjus bħala simbolu li jista' jwiegħed li jegħleb id-diffikultajiet u jsolvi l-problemi li l-ħolmu ffaċċja fil-vjaġġ ta 'ħajtu.

Barra minn hekk, din il-ħolma tista 'tiżviluppa f'xi interpretazzjonijiet f'indikazzjoni ta' suċċess wara perjodi ta 'falliment jew frustrazzjoni, li jfisser nod għar-rebħiet li jistgħu jiġu wara telfiet. Madankollu, dawn l-interpretazzjonijiet jaċċettaw interpretazzjonijiet multipli, li wħud minnhom jistgħu jġorru leqqa ta’ tama fil-qalba ta’ min joħlom, filwaqt li oħrajn jistgħu jmissu sensazzjoni ta’ dwejjaq jew għaddejjin minn stadju diffiċli.

Interpretazzjoni ta 'ħolma dwar iż-żwieġ ta' żewġ nisa f'ħolma

Hemm diversi tifsiriet wara li tara żewġ nisa jiżżewġu fil-ħolm, u dawn l-interpretazzjonijiet għandhom konnotazzjonijiet differenti. Din il-viżjoni ġeneralment tindika żminijiet mimlija hena u kuntentizza fil-futur. Skont xi interpretazzjonijiet, din il-ħolma tista 'tesprimi aspettattivi li ttejjeb is-sitwazzjoni finanzjarja billi tikseb profitti u benefiċċji kbar. Barra minn hekk, din il-viżjoni hija meqjusa bħala ħabbar ta’ trasformazzjonijiet pożittivi li jistgħu jgħarrqu l-ħajja ta’ persuna, u jġibulu tjubija u barkiet.

F'kuntest ieħor, jekk mara miżżewġa tara fil-ħolma tagħha li żewġha qed jiżżewweġ żewġ nisa oħra, dan jista 'jiġi interpretat bħala indikazzjoni ta' tjubija akbar u għajxien akbar li r-raġel se jirċievi. Għal mara tqila li toħlom b'din is-sitwazzjoni, dan jista 'jfisser li żewġha se jġib aktar ġid u flus.

Interpretazzjoni ta 'ħolma dwar iż-żwieġ ta' żewġ nisa għal persuna waħda

Fl-interpretazzjoni tal-viżjoni ta 'raġel waħdu jiżżewweġ żewġ nisa f'ħolma, din il-viżjoni tista' tindika sett ta 'motivi u sentimenti relatati mal-ħajja emozzjonali u soċjali tal-persuna. L-ewwel, din il-viżjoni tista 'tesprimi x-xewqa interna ta' persuna għal stabbiltà emozzjonali u involviment f'relazzjoni serja u stabbli. Jista 'wkoll jindika x-xewqa tiegħu li jikseb bilanċ bejn aspetti differenti ta' ħajtu.

It-tieni, il-viżjoni tista 'tindika stat ta' eżitazzjoni u telf rigward it-teħid ta 'deċiżjonijiet kruċjali fil-ħajja, bħall-għażla ta' sieħeb tal-ħajja. Din l-eżitazzjoni tista’ tirriżulta mill-biża’ ta’ responsabbiltà jew mill-għażliet multipli disponibbli għall-persuna.

It-tielet, il-viżjoni ġġorr dimensjoni relatata mal-isfidi li l-persuna tiffaċċja fit-tentattiv tagħha li tissodisfa r-rekwiżiti tal-ħajja soċjali u emozzjonali tagħha. Dawn l-isfidi jistgħu jinkludu d-diffikultà li jinstab il-bilanċ ideali bejn ix-xewqat personali u l-pressjonijiet soċjali.

Il-viżjoni tista 'turi sensazzjoni ta' ansjetà jew biża 'ta' impenn għal relazzjoni romantic waħda. Dan is-sentiment jista 'jirriżulta mill-eżitazzjoni ta' persuna biex tagħmel għażla jew il-biża' tagħha mill-konsegwenzi ta 'ingaġġ formali u r-responsabbiltajiet li teħtieġ.

Interpretazzjoni ta 'ħolma dwar li tara ħabib miżżewweġ jiżżewweġ f'ħolma minn Ibn Sirin

Fl-interpretazzjoni tal-ħolm, skont dak li semma Ibn Sirin, persuna li tara lil ħabib tiegħu jerġa’ jiżżewweġ f’ħolma jista’ jġorr ħafna konnotazzjonijiet pożittivi. Din il-viżjoni tista 'tissimbolizza aħbar tajba li tista' tilħaq lil min joħlom dalwaqt. Din it-tip ta 'ħolma hija meqjusa bħala simbolu ta' rebħa u tegħleb l-ostakli u l-għedewwa, u indikazzjoni ta 'jeħles mill-problemi li l-individwu jista' jiffaċċja.

Meta dak li joħlom ikun xhieda li ħabib tiegħu jerġa’ jiżżewweġ fil-ħolma tiegħu, dan jista’ jiġi interpretat bħala messaġġ mimli tama u ottimiżmu, li jħabbar perjodu ġdid mimli opportunitajiet u qligħ li min joħlom jista’ jibbenefika minnhom fir-realtà. Xi drabi, din il-​viżjoni tistaʼ tfisser ukoll barkiet u tjubija abbundanti li jistgħu jingħataw lill-​persuna f’ħajtu.

Jekk il-ħabib miżżewweġ fil-ħolma qed jiżżewweġ lil wieħed mill-qraba tiegħu, din il-viżjoni jista 'jkollha indikazzjoni tal-importanza tar-relazzjonijiet tal-familja, il-familjarità u l-qrubija bejn il-membri tal-familja. Din il-viżjoni hija meqjusa bħala simbolu ta 'komunikazzjoni qawwija tal-familja u appoġġ reċiproku bejn il-qraba.

Interpretazzjoni ta 'ħolma dwar żwieġ inċestuż

Jekk persuna tara fil-ħolma tagħha li qed tiżżewweġ mahram, dawn il-ħolm jista 'jġorr tifsiriet simboliċi differenti skont iż-żmien tagħhom. Jekk din il-viżjoni tiġi matul l-istaġun Hajj, jista 'jissuġġerixxi li l-persuna se jkollha l-opportunità li twettaq Hajj jew Umrah fil-futur. Madankollu, jekk il-viżjoni sseħħ fi żminijiet oħra, tista 'tindika l-jiem li ġejjin meta r-relazzjonijiet tal-persuna mal-membri tal-familja tagħha, li magħhom kellha perjodi twal ta' distanza jew nuqqas ta 'qbil, se jitjiebu.

Mill-perspettiva ta 'Ibn Sirin, iż-żwieġ konsanwin f'ħolma huwa meqjus bħala simbolu ta' poter u kontroll fi ħdan il-familja. Din il-viżjoni tindika l-istatus għoli tal-persuna fost il-membri tal-familja tagħha, u l-fiduċja kbira tagħhom fl-opinjonijiet u d-direzzjonijiet tagħha dwar diversi deċiżjonijiet u kwistjonijiet importanti. Ukoll, ħolma dwar persuna li tiżżewweġ lil ommu, oħtha, zija, ziju jew bintu tista’ tħabbar iż-żieda tad-destin, żieda fl-għajxien u l-flus, u turi kif din il-persuna taħdem biex tipproteġi u tappoġġja lill-membri tal-familja tagħha u lil dawk qrib. lilu f’diversi ċirkostanzi.

Interpretazzjoni ta 'ħolma dwar mara waħedha li tiżżewweġ persuna mhux magħrufa

Jekk mara waħedha tara fil-ħolm tagħha li qed tipparteċipa fit-tieġ tagħha ma’ raġel mhux magħruf lilha, din il-ħolma tista’ tiġi interpretata b’mod li tispira ottimiżmu u tama. Min-naħa waħda, din it-tip ta 'ħolma hija meqjusa bħala indikazzjoni tal-kisba ta' kisbiet tanġibbli u li ġġib ġid abbundanti fil-ħajja ta 'min joħlom. Għall-istudenti nisa, din il-ħolma tista’ tirrifletti l-eċċellenza akkademika u s-suċċess fil-kisba akkademika tagħhom.

Ħolm bħal dan jitqies ukoll bħala evidenza ta 'protezzjoni u kura divina madwar it-tfajla, li żżommha 'l bogħod minn kwalunkwe ħsara jew ħażen. Huwa maħsub li l-ħolma taż-żwieġ għal tfajla waħedha tenfasizza l-kapaċità tagħha li tegħleb l-ostakli u l-isfidi li tista 'tiffaċċja fit-triq tagħha, u tenfasizza r-rebħa aħħarija tagħha bl-inqas ammont ta' telf.

Meta tinterpreta ħolma dwar iż-żwieġ ta 'raġel mhux magħruf, tista' tinftiehem bħala simbolu ta 'ambizzjonijiet urġenti, li jistgħu jintlaħqu u miri mfassla bir-reqqa. Dan it-tip ta’ ħolma jista’ jġorr ukoll xi biżgħat dwar il-futur u tensjonijiet li jirriżultaw mill-biża’ ta’ dak li mhux magħruf, peress li l-viżjoni turi kif l-ansjetà tista’ taffettwa b’mod negattiv lil sidha u żżid il-livelli ta’ stress tiegħu.

Min-naħa l-oħra, ħolma dwar iż-żwieġ ma 'persuna mhux magħrufa tista' tesprimi xewqa kbira u xewqa kbira biex tiltaqa 'ma' raġel li jgħix fil-ħolm tat-tfajla u li magħha hija tixtieq tikkomunika b'mod passjonat. Dawn l-aspetti jirriflettu l-profondità tax-xewqat u t-tamiet li jinsabu fil-qalb tal-ħolm, li jindikaw il-vjaġġ tagħha lejn ir-realizzazzjoni u l-kuntentizza.

Interpretazzjoni ta 'ħolma dwar mara waħedha li tiżżewweġ lil xi ħadd li taf

Meta mara waħedha toħlom li qed tiżżewweġ raġel li taf u li għandha sentimenti ta’ mħabba għalih, din il-ħolma tista’ titqies bħala mera li tirrifletti xi wħud mill-isfidi li tiffaċċja fir-relazzjonijiet romantiċi tagħha. Dawn l-ostakli jistgħu jfixklu jew idewmu t-twettiq tax-xewqat u l-ambizzjonijiet tagħha f'din ir-relazzjoni. Barra minn hekk, il-ħolma tindika l-passjoni u x-xewqa qawwija tagħha li tilħaq il-ħolm u x-xewqat tagħha, filwaqt li turi r-rieda tagħha li tagħmel kull sforz meħtieġ biex tilħaq l-għan tagħha.

Jekk ir-raġel fil-ħolma huwa magħruf u maħbub minnha fir-realtà, dan jista 'jinftiehem bħala evidenza li s-sentimenti tagħha lejn din il-persuna huma b'saħħithom u sinċieri, u hi tista' żżomm dawn is-sentimenti fis-skiet mingħajr ma tiżvelahom. Aktar minn hekk, il-viżjoni jista 'jkollha suġġerimenti li l-persuna l-oħra tħoss l-istess lejha, ​​u tista' tittama li r-relazzjoni tagħhom tiżviluppa fil-futur qarib.

B'mod ġenerali, din it-tip ta 'ħolma tista' titqies bħala aħbar tajba għal mara waħedha, peress li tħalli fi ħdanha sentimenti ta 'kumdità psikoloġika, serħan il-moħħ, u kuntentizza.

Interpretazzjoni ta 'ħolma dwar mara waħedha li tiżżewweġ raġel xiħ

Jekk tifla waħda toħlom li żżewġet raġel xiħ, din il-ħolma tista 'tkun sinjal pożittiv għall-futur tagħha. Huwa maħsub li din il-ħolma tbassar fażi ġdida mimlija benefiċċji u suċċessi li se jidħlu fi triqitha. Li tiżżewweġ persuna anzjana f'ħolma tista 'tissimbolizza barkiet li ġejjin u żieda fl-għajxien u affarijiet tajbin fil-perjodu li jmiss ta' ħajjitha.

Jekk it-tfajla qed tiffaċċja diffikultajiet tas-saħħa, allura din il-ħolma tista 'tissimbolizza t-titjib u l-irkupru li jmiss. Il-ħolma tirrappreżenta wkoll l-importanza li tikkonsulta u tisma’ l-pariri ta’ nies b’esperjenza u għaqlin, li jsegwu d-deċiżjonijiet it-tajba u li jaġixxu fuq il-parir tagħhom.

Din il-ħolma tirrifletti wkoll il-kisba ta 'pożizzjoni prestiġjuża, il-kisba tal-għanijiet, l-istabbilizzazzjoni ta' sitwazzjonijiet tal-ħajja, u t-tama għal futur sabiħ. Li tiżżewweġ raġel anzjan f’ħolma jindika wkoll maturità u tagħlim minn esperjenzi preċedenti, tistinka għal ħajja aħjar u stabbli, u tkun ippreparat tajjeb biex tassumi responsabbiltajiet u tesperjenza esperjenzi ġodda.

Link qasira

Ħalli kumment

l-indirizz elettroniku tiegħek mhux se jiġi ppubblikat.L-oqsma obbligatorji huma indikati minn *